آشنایی کارشناسان محیط زیست قزوین با فرایند تولید و منابع ایجاد آلایندگی در صنایعبه گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: در این دوره کارشناسان حوزه محیط زیست انسانی، اداره امور نظارت و پایش و اداره امور آزمایشگاه ها شرکت کردند.

وی تصریح کرد: در این دوره نامبردگان با مباحث دستورالعمل های پایش آلاینده های محیط زیست، نحوه بررسی، بازدید و پایش فرآیندهای تولید واحدهای صنعتی در گروه های صنعتی مطابق دستورالعمل ضوابط استقرار صنایع و ارزیابی و شناسایی آلاینده های هوا با توجه به فرایند تولید واحد صنعتی در گروه های صنعتی مختلف و همچنین با شیوه های مدل سازی شبه اتمسفری آلاینده های هوا و سیستم های کنترل آلودگی و منابع انتشار آلودگی و سطوح آلودگی در صنایع آشنا شدند.

رستمی ادامه داد: یکی از ویژگی های برگزاری این دوره، برگزاری دوره به صورت ویدئو کنفرانس و در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بود. لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات