مصادیق تخلفات شهری؛ دیوارنویسی و تکدی‌گری

مصادیق تخلفات شهری؛ دیوارنویسی و تکدی‌گری

شهریار تبریز : آشنایی شهروندان با تخلفات شهری و پرهیز از انجام آنها می‌تواند مدیریت شهری را در ارائه خدمات بهتر و مؤثرتر به عموم مردم یاری دهد. در زیر برخی از این تخلفات شهری را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

تکدی گری

برخی از اشخاص سودجو با سوءاستفاده از احساسات دینی و اخلاقی شهروندان و با عناوین و شگردهای خاص اقدام به تکدی‌گری و گدایی در سطح شهر نموده و بعضا در قالب باندهای تکدی گری فعالیت کرده و علاوه بر درآمدهای بالا موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان می گردند.

مشاغل مزاحم

ایجاد و تاسیس اماکن و مشاغلی که باعث بروز مزاحمت برای شهروندان گردد و مخالف اصول بهداشتی نیز باشد تخلف شهری محسوب می گردد.

در صورت عدم تناسب فرم، شکل و متراژ واحدهای تجاری شغل انتخاب شده و استفاده غیر مجاز از پیاده‌رو و اماکن عمومی از مصادیق بارز شغل‌های مزاحم محسوب می گردد. دایر کردن شغل هایی که دارای سروصدا، بوی زننده و دودزا و آلودگی زیست محیطی هستند در مجاورت منازل مسکونی ممنوع می باشد

دیوارنویسی

نوشتن مطالب و الصاق هر نوع نوشته بر دیوارهای شهر ممنوع می باشد.

سایر تخلفات شهری

وارد نمودن خسارت به اموال عمومی متعلق به شهرداری

قطع اشجار و خسارت به فضای سبز و انهار

احداث پل های غیرمجاز روی جوی آب

نصب بدون مجوز تجهیزات مخابراتی و تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و امثالهم.

برگرفته از کتاب فرهنگ شهروندی/ راهنمای تسهیل گران/ پایه دوازدهم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات