تقدیر وزیر نیرو از رفع محدودیت تولید برق در نیروگاه اصفهان

تقدیر وزیر نیرو از رفع محدودیت تولید برق در نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات