پیگیر تامین اعتبار طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم در لایحه ...

پیگیر تامین اعتبار طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم در لایحه ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات