مدیر مالی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد

با صدور حکمی از سوی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، محبوبه کریمی به عنوان مدیر مالی شرکت آب منطقه ای گلستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در حکم مهندس سید محسن حسینی خطاب به محبوبه کریمی آمده است: نظر به سوابق، تعهد وتجربه مفید جنابعالی و به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور به عنوان مدیر مالی شرکت آب منطقه ای گلستان تعیین می شوید، تا وظایف محوله را تحت نظر معاون منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی در چارچوب قوانین و آئین نامه ها به انجام برسانید.

وی پیش از این به عنوان سرپرست این مدیریت انجام وظیفه می کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات