مانور خودرویی آتش نشانی ساری به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی انجام شد

مانور خودرویی آتش نشانی ساری به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی انجام شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات