قرارداد کار دریایی برای اولین بار در کشور شکل می‌گیرد/ دزدی دریایی به صفر رسید

قرارداد کار دریایی برای اولین بار در کشور شکل می‌گیرد/ دزدی دریایی به صفر رسید

معاون سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در موضوع بیمه دریانوردان با وزارت کار جلساتی برگزار شده و برای اولین بار با قرارداد کار دریایی شکل می‌گیرد. اسلامی با تاکید بر حل مشکل قراردادهای دریایی اظهار داشت: در موضوع بیمه دریانوردان با وزارت کار جلساتی برگزار شده و برای اولین بار با قرارداد کار دریایی شکل می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات