جلوگیری و توقف حفر یک حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان آزادشهر

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات