آیین نامه اجاره داری حرفه ای در دست بررسی قرار دارد؛ آیین نامه اجاره داری حرفه ای مکمل بازار سنتی اجاره است

به گزارش اخبار ساختمان، آیین نامه حمایت از اجاره داری حرفه‌ای مدتی پیش توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت ارایه شده و هم اکنون در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی قرار دارد. اواسط سال گذشته طرح اجاره داری حرفه‌ای در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. البته این مبحث در زمان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی هم مطرح می‌شد اما شکل اجرایی نیافت. به منظور کنترل و ساماندهی بازار مسکن از زمان مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شد اما به دلیل وجود مخالفتها با احداث خانه‌های کوچک متراژ که عمدتا از طرف برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می‌شد، طرح مجال اجرا به خود نگرفت. با استعفای عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی از سال ۱۳۹۸ رایزنی دولت و شهرداری برای ساخت خانه‌های استیجاری آغاز شد تا اینکه روز ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از آمادگی وزارتخانه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات