مشارکت شرکتهای روسی درساخت بخشی از کریدور ریلی شمال-جنوب در ایران

مشارکت شرکتهای روسی درساخت بخشی از کریدور ریلی شمال-جنوب در ایران

مدیر کل مرکز صادرات روسیه گفت: این مرکز آماده ارائه خدمات شرکت‌های روسی برای تامین خطوط ریلی، سوئیچ‌ها و سایر تجهیزات مورد نیاز ساخت بخشی از کریدور ریلی شمال-جنوب در ایران است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری مهر

    منبع خبر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر

    خبرگزاری مهر یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات