اهداف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما محقق نشد/ افزایش قیمت غیر قانونی است

اهداف آزادسازی نرخ بلیت هواپیما محقق نشد/ افزایش قیمت غیر قانونی است

امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات