سرپرست اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز منصوب شد

سرپرست اداره کل امور حقوقی شهرداری شیراز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شیراز

    منبع خبر

    شهرداری شیراز

    شهرداری شیراز یک شهرداری در شهر شیراز می باشد

      نظرات