بررسی بازار مسکن در مناطق میانی تهران

هر چند منطقه ۶ به دلیل اینکه در محدوده طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا قرار دارد و تردد با خودرو در آن مشمول پرداخت عوارض است و همین موضوع دافعه سکونت در این منطقه را افزایش می‌دهد اما در عین حال خانه‌های مسکونی در بخش‌هایی از این منطقه که همجوار منطقه ۲ قرار دارد، در زمره واحدهای نسبتا گران‌‌قیمت شهر تهران دسته‌بندی می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات