اجرای حدود ۲۹ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن/اراضی ۵۷ هزار واحد نهضت ملی تامین شد

اجرای حدود ۲۹ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن توسط بنیاد مسکن/اراضی ۵۷ هزار واحد نهضت ملی تامین شد

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در حال حاضر اراضی حدود ۸۳ هزار واحد مسکونی به بنیاد مسکن معرفی شده است. این میزان اراضی معرفی شده به بنیاد مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن، شامل زمین‌های خارج از بافت و یا اراضی دارای مشکلات تغییر کاربری و تفکیک نیز هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات