معرفی کتاب کاوش در مفهوم مکان سازی

معرفی کتاب کاوش در مفهوم مکان سازی

بنانیوز- طبقه بندی جدیدی از [مقولات مرتبط با] مکان سازی موردنیاز است؛ چراکه به واسطه تکثیر و گسترش استانداردها، ضوابط منطقه بندی و مقررات محدودکننده، نگرانی ها پیرامون تخصصی شدن مکان سازی افزایش یافته است. در بیشتر رشته ها همچون معماری، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، جغرافیا، جامعه شناسی و مواردی از این دست، مسائل مرتبط با مکان به یک مانترا  تبدیل شده است. با اینکه در هریک از رشته ها، این مفهوم سازی به دقت صورت گرفته است، ولی نبود چارچوب جامعی از مکان سازی، به شدت احساس می شود. مکان‌سازی به مثابه پدیده‌ای چندبعدی قلمداد می‌شود که هریک از تعاریف ارائه‌شده درباره این موضوع، تنها به وجهی از این پدیده اشاره کرده‌اند و نتیجتاً بر آنها نه تأیید تام و نه رد تمام، حکمفرماست. با این حال، آنچه قطعی و مورد اتفاق همگان به نظر می‌رسد، آن است که مکان‌سازی فرایندی مستمر، و مکان فراورده‌ای ناتمام است. فراورده‌ای که تکامل تدریجی آن متأثر از نگرش حاکم بر جامعه است. نظر کالبدی چگونه ساخته می‌شوند، چگونه بسیج و همبستگی اجتماعی برای مکان شکل می‌گیرد و مکان‌ها چگونه موضوع مناقشات سیاسی واقع می‌شوند؟ کتاب حاضر، سه رویکرد در حال رقابت را نسبت به مکان‌سازی بررسی می‌کند: نیازبنیاد، فرصت‌بنیاد و دارایی‌بنیاد. این کتاب با استفاده از روش مطالعه موردی، به کنکاش در هر الگوواره و مراحل مربوط به آن درباره شکل‌گیری کالبدی، بسیج اجتماعی و مناقشه سیاسی می‌پردازد. مهیار عارفی، استاد دانشکده برنامه‌ریزی دانشگاه سین‌سیناتی در آمریکا است و مدرک دکتری خود را در رشته برنامه‌ریزی، از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکا دریافت کرده است. وی جوایز بسیاری همچون کمک هزینه پایان‌نامه دکتری از سازمان مسکن و توسعه‌شهری آمریکا، بورس تحصیلی گودی کلانسی و جایزه پژوهشگر برگزیده فول‌برایت برای استانبول ترکیه را به خود اختصاص داده است. او هم‌چنین به شکلی گسترده، مقالاتی را در زمینه مکان و مکان‌سازی، جامعه محلی و توسعه بین‌المللی و شهرسازی، منتشر کرده است. کتاب کاوش در مفهوم مکان سازی از مجموعه "شهر شناسی" دفتر پژوهشهای فرهنگی، در نزدیک به ۲۰۹ صفحه در ۳ بخش که هر بخش شامل عناوین زیر است به مباحث زیر می پردازد: بخش یکم: گفتمانها/ مباحثهها
  1. مقدمه
  2. مباحثی پیرامون سه دوگانه
بخش دوم: اقدامات / رویکردها
  1. مکانسازی در استانبول و بوستون
  2. مکانسازی نیازبنیاد
  3. مکانسازی فرصتبنیاد
  4. مکانسازی داراییبنیاد
بخش سوم: مراحل / تأثیرات
  1. مراحل تکاملی
  2. تأثیرات
نام کتاب: کاوش در مفهوم مکان سازی نویسنده: مهیار عارفی مترجم: الهه پژوتن ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی تعداد صفحه: ۲۰۹ صفحه قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان تاریخ چاپ: ۱۳۹۶ تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

نظرات