نصرت الله جاوید

مدیر عامل فن آوران تاسیسات خزر

نظرات