رحمت اله سلیمان پور

مدیر عامل فولاد سازه کردستان

نظرات