مهندس سید محمد محمدی تاکامی

مدیر عامل کمانش راه شمال

نظرات