مهدی وجودی

مدیر عامل پایگاه خبری تحلیلی صنعت ساختمان (بنانیوز)