نادر شکیب

مدیر عامل گروه صنعتی ایران رادیاتور

نظرات