سید مسعود لاجوردی

مدیر عامل کابین سازی آسیا

نظرات