نعمت الله غلامی

مدیر عامل گروه صنعتی سپاهان

نظرات