امید محمدقاسمی

مدیر عامل گروه تولیدی و صنعتی سهند

نظرات