حجت الله غفوری

مدیر عامل صنعتگران کارنیکان

نظرات