سید اسماعیل خاتمی

مدیر عامل جلگه زرخیز شمال

نظرات