حسن ناسوتی

مدیر عامل نواندیشان توسعه پایدار آسیا

نظرات