سید جلال رضوی

مدیر عامل فورج فلزات رنگین پارسیان

نظرات