فیض اله پاسره

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

مدرک تحصیلی: دکتری (Ph.D.)

رشته تحصیلی: محیط زیست- آب و فاضلاب

نظرات