رسول موسی رضایی

مدیر عامل

تحصیلات : کارشناسی برق قدرت از دانشگاه تبريز (خرداد ماه 68) و کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای ازدانشگاه اصفهان (بهمن ماه 94)

نظرات