محمود شهبا

مدیرعامل

سوابق کاری:

16 سال خدمت در شرکت برق منطقه ای کرمان در سمت های کارشناس نظارت و برنامه ریزی توزیع - مدير دفتر نظارت بر توزيع- مديردفتر طرح و برنامه ريزي توزيع - مجري طرح 230 و 400 كيلوولت
انتصاب به عنوان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان از تاریخ 91/7/11
وي هم اكنون به عنوان رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان مشغول به فعاليت مي باشدو رياست كارگروه آمار،‌ كميته عالي تعيين خسارت مشتركين، كميته راهبردي GIS، كميته انتخاب و انتصاب مديران،‌كميته انضباطي و سلامت اداري، كميته بحران و پدافند غيرعامل، كارگروه وصول مطالبات و ‌كميته راهبردي كاهش تلفات جهادي را برعهده دارد.

نظرات