شاهین خدامراد زاده

مدیر عامل الماس بتن سبلان

نظرات