علی اصغر شجاعی نیک

مدیر عامل الوند خیر اکباتان

نظرات