رضا عباسپور باری

مدیر عامل بتن نورد ارومیه

نظرات