محمدشرف طهماسبی

مدیر عامل پارسابنای کردستان

نظرات