مهندس شعبان اسدالله پور عزیزی

مدیر عامل پتروگاز شمال

نظرات