مهندس علی اکبرکاظمی عبدالملکی

مدیر عامل پرنیان سازه خزر

نظرات