مهرداد شیخ الاسلام زاده

مدیر عامل تاورز سنندج

نظرات