پنجشنبه، 29، فروردین، 1398 | Thursday، 18 April، 2019
اخبار گزارش RSSتعداد خبر : 1005

اشتباهات متداول در جوشکاری الکترود دستی

اشتباهات متداول در جوشکاری الکترود دستی

بنانیوز-در فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی، پیروی از برخی موارد از شروط لازم جهت ایجاد یک جوش عالی است. به عنوان نمونه استفاده از جریان جوشکاری نامناسب چه تاثیری بر جوش حاصله دارد؟ ولتاژ و طول قوس جوشکاری چه رابطه ای با یکدیگر داشته و تغییرات آنها چه اثری بر جوش ایجاد شده دارند؟ مشاهده ...[…]

چهارشنبه 14 فروردین 1398

جناب آقای دکتر هادیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و صنعت لحیمکاری ایران می گویند

جناب آقای دکتر هادیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و صنعت لحیمکاری ایران می گویند

بنانیوز- جناب آقای دکتر هادیان در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و صنعت لحیمکاری ایران می گویند.[…]

سه شنبه 20 آذر 1397

مصاحبه با جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ

مصاحبه با جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ

بنانیوز-جناب آقای دکتر کاشانی بزرگ از باسابقه ترین اساتید دانشگاه ایران در زمینه مهندسی سطح و مهندسی جوشکاری می باشند.[…]

دوشنبه 19 آذر 1397

معرفی جناب آقای مهندس فردی

معرفی جناب آقای مهندس فردی

جناب آقای مهندس فردی در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و آموزش جوشکاری و بازرسی در ایران می گویند.[…]

شنبه 17 آذر 1397

معرفی جناب آقای دکتر حیدری

معرفی جناب آقای دکتر حیدری

بنانیوز-جناب آقای دکتر حیدری در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و اتوماسیون آزمون های غیرمخرب می گویند[…]

شنبه 3 آذر 1397

معرفی جناب آقای دکتر حامد ثابت

معرفی جناب آقای دکتر حامد ثابت

بنانیوز-جناب آقای دکتر ثابت در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و علم و صنعت جوشکاری ایران می گویند.[…]

یکشنبه 11 شهریور 1397

معرفی جناب آقای دکتر هنرور

معرفی جناب آقای دکتر هنرور

بنانیوز-جناب آقای دکتر هنرور در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و روش های بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) می گویند.[…]

دوشنبه 22 مرداد 1397

معرفی دکتر علی مزروعی

معرفی دکتر علی مزروعی

بنانیوز-جناب آقای دکتر مزروعی در مصاحبه با پایگاه ولدیکا از سوابق خود و جوشکاری در صنعت ساختمان ایران و جهان می گویند.[…]

شنبه 13 مرداد 1397
اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی