بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

پنجشنبه، 22، آذر، 1397 | Thursday، 13 December، 2018
سخنرانی های علمیRSSتعداد خبر : 35

آشنایی با عناصر کلیدی ارتباط به منظور تفکر درباره رابطه آن با عناصر معماری

آشنایی با عناصر کلیدی ارتباط به منظور تفکر درباره رابطه آن با عناصر معماری

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: پنج‌شنبه، ۲۴ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: شرکت مهندسین مشاور هرم پی دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 22 آبان 1397

نشست تخصصی مروری بر فرایند بازسازی و بهسازی و درسهای زلزله سرپل ذهاب

نشست تخصصی مروری بر فرایند بازسازی و بهسازی و درسهای زلزله سرپل ذهاب

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۱ آذر، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 22 آبان 1397

«بررسی ویژگی‌های سبکی آثار منسوب به معماران شیرازی در دورهٔ تیموریان»

«بررسی ویژگی‌های سبکی آثار منسوب به معماران شیرازی در دورهٔ تیموریان»

دسته بندی: دفاعیه ارشد تاریخ نشست: دوشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397

آنچه از تهران آموختم: تهران آموختنی، تهران دوختنی، تهران فروختنی

آنچه از تهران آموختم: تهران آموختنی، تهران دوختنی، تهران فروختنی

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: دوشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: گروه ترانه تهران دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397

معماری از نظر اسلامی

معماری از نظر اسلامی

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: دوشنبه، ۷ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان همدان - شهر همدان برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397

نشست تخصصی «امکان و روش اجرای TOD در تهران»

نشست تخصصی «امکان و روش اجرای TOD در تهران»

دسته بندی: سخنرانی علمی تاریخ نشست: شنبه، ۱۲ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: کمیته TOD شورای اسلامی شهر تهران دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397

کارگاه آموزشی: بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری، محور دوم: طرح تفصیلی

کارگاه آموزشی: بررسی نحوه تهیه طرح های توسعه شهری، محور دوم: طرح تفصیلی

دسته بندی: کارگاه آموزشی تاریخ نشست: سه‌شنبه، ۲۲ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان تهران - شهر تهران برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران - آزمایشگاه شهر هوشمند و پژوهشکده معماری و شهرسازی پایدار دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397

شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن

شهر آب پایه و معیارهای طراحی و پیاده سازی آن

دسته بندی: کارگاه آموزشی تاریخ نشست: چهارشنبه، ۲۳ آبان، ۱۳۹۷ محل برگزاری: استان اصفهان - شهر اصفهان برگزار کننده: دانشگاه صنعتی اصفهان - آب و فاضلاب ایران - انجمن آب و فاضلاب ایران دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی[…]

سیویلیکا سه شنبه 8 آبان 1397