سه شنبه، 1، مرداد، 1398 | Tuesday، 23 July، 2019

تشریح دستاوردهای چهل ساله اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

تشریح دستاوردهای چهل ساله اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی

شنیدن سوت قطار در مرکز آذربایجان غربی؛ مهمترین دستاورد راه و شهرسازی[…]