بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

سه شنبه، 27، آذر، 1397 | Tuesday، 18 December، 2018
اخبار اداره کل راه و شهرسازی لارستان

بهسازی و احداث راههای روستایی لامرد و تجدید آگهی عملیات اجرایی آسفالت راه گراش – چک چک

بهسازی و احداث راههای روستایی لامرد و تجدید آگهی عملیات اجرایی آسفالت راه گراش – چک چک

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مناقصه ...[…]

اتمام عملیات روکش آسفالت رکن آباد – گردنه برم

اتمام عملیات روکش آسفالت رکن آباد – گردنه برم

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان : یاسر ملائی رییس اداره راه وشهرسازی لامرداز اتمام گردنه برم خبر داد و افزود :با اتمام این پروژه محور لامرد رکن اباد از طریق گردنه برم به محور بندر لنگه - پارسیان متصل می شود و دسترسی مردم منطقه را به بنادر جنوبی کشور هموار ...[…]

نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل

نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد در راستای مجوز شماره ۶۰۱۴۸/۹۶/۶۰۰-۱۳۹۶/۱۲/۰۲ سازمان ملی زمین و مسکن و با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات، امور مربوط به نگهداری و حفاظت از اراضی دولتی، حوزه استحفاظی اداره کل واقع در شهرستان های لار-گراش-خنج-مهر –لامرد و شهرهای زیر مجموعه ، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ...[…]

آگهی فروش املاک اداره کل راه و شهرسازی لارستان در شهرهای لار و گراش

آگهی فروش املاک اداره کل راه و شهرسازی لارستان در شهرهای لار و گراش

این اداره کل در نظر دارد تعدادی قطعات زمین به شرح جدول ذیل در شهرهای لار و گراش را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیان محترم می توانند جهت اخذ فرم های شرایط شرکت در مزایده از تاریخ۹۷/۰۷/۰۹ لغایت۹۷/۰۷/۲۱ به میز خدمت در اداره کل راه و شهرسازی لارستان و یا اداره راه و ...[…]

بهسازی و حذف نقاط پرحادثه در محور جدید لار به زرین‌دشت

بهسازی و حذف نقاط پرحادثه در محور جدید لار به زرین‌دشت

رئیس اداره راه و شهرسازی لارستان گفت: مردم لارستان می‌توانند از این مسیر به شهرهای داراب فسا نیز دسترسی داشته باشند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی لارستان، مهندس علی‌اکبر طالبی معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی لارستان با بیان اینکه احداث محور جدید لار به زرین‌دشت و کاهش ۶۰ ...[…]

پایان عملیات آسفالت باند دوم گراش - اوز در لارستان

پایان عملیات آسفالت باند دوم گراش - اوز در لارستان

مدیرکل راه و شهرسازی لارستان از پایان عملیات آسفالت باند دوم گراش - اوز خبر داد و گفت: برای احداث این پروژه شهرداری‌های گراش و اوز نیز در خصوص خاکبرداری، خاکریزی و زیرسازی باند دوم همکاری داشته‌اند.[…]

آگهی تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تونل شهدای خلیج فارس

آگهی تجدید مناقصه عملیات تکمیلی تونل شهدای خلیج فارس

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir ...[…]

تجدید مناقصه عمومی آماده سازی اراضی یک هکتاری لار و تکمیل و اتمام ساختمان مرکزی اداره کل راه و شهرس...

تجدید  مناقصه عمومی آماده سازی اراضی یک هکتاری لار و تکمیل و اتمام ساختمان مرکزی اداره کل راه و شهرس...

اداره کل راه و شهرسازی لارستان در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با شرایط ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها،از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir ...[…]