شنبه، 29، تیر، 1398 | Saturday، 20 July، 2019

پدافند غیر عامل (Passive Defense)

پدافند غیر عامل (Passive Defense)

بر اساس سیاست‏ های کلی نظام، ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب، پدافند غیرعامل به مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدامات نظامی دشمن می شود. تعریف دیگری از پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی ...[…]