شنبه، 29، تیر، 1398 | Saturday، 20 July، 2019

​نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ، کلید توسعه

​نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور ، کلید توسعه

در زمان مدیریت مرحوم صفی اصفیا قائم مقام سازمان برنامه وقتی تصمیم گرفته شد عملیات اجرایی به وزارتخانه ها سپرده شود،سازمان برنامه بر مدیریت پروژه ها تمرکز نمود بدین ترتیب که مراحل پیداش طرح ها ، طراحی،اجرا ،نظارت ،بازرسی و بهره برداری تحت کنترل سازمان انجام پذیرد.به منظور اجرای صحیحتر وظایف مذکور دفتر فنی سازمان ...[…]