پنجشنبه، 5، اردیبهشت، 1398 | Thursday، 25 April، 2019

اطلاع رسانی مناقصه راه و شهرسازی پروژه عملیات تکمیلی قطعه ۶ بزرگراه اسلام آباد - قصر شیرین

​اطلاع رسانی مناقصه راه و شهرسازی پروژه عملیات تکمیلی قطعه ۶ بزرگراه اسلام آباد - قصر شیرین فایل پیوست: /راه و شهرسازی ۴۰۰.jpg[…]

مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (شهرستان های سنقر و کنگاور )

​مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان (شهرستان های سنقر و کنگاور ) فایل پیوست: /گازرسانی ۳۳۳.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS سطح استان

اطلاع رسانی مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS سطح استان

اطلاع رسانی مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای TBS سطح استان فایل پیوست: /شرکت گاز ۷۰۰.jpg[…]

نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری

نامه به استاندار و ارائه پیشنهاداتی جهت رفع مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری فایل PDF: /استانداری ۱۰-۵-۹۷.pdf[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به شبکه مسیرهای بین روستایی محور بریموند فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۱.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲

​اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به خط تغذیه نوسود و نودشه فاز ۲ فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۲.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴)

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴)

​اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع استان (۴) فایل پیوست: /شرکت گاز ۱۰۳.jpg[…]

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان

اطلاع رسانی مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع سطح استان فایل پیوست: /گاز رسانی ۱۵۵.jpg[…]

اخبار عمرانی استانها کانال تگرام اخبار عمران، معماری و شهرسازی