بنانیوز، اخبار صنعت ساختمان

چهارشنبه، 30، آبان، 1397 | Wednesday، 21 November، 2018
اخبار انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان گیلان

قانون کاهش مالیات پیمانکاری

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم در ماده( ۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات طی بخشنامه ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخه ۲۱/۶/۹۱و الحاقات بعدی آن ،عبارت «سه درصد(۳%) (بجای ۵%)آن به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت ...[…]