سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

جلسه اول دوره مکس ،وی ری ،پست پزوداکشن

جلسه اول دوره مکس ،وی ری ،پست پزوداکشن

برگزاری اولین جلسه دوره مکس ،وی ری ،پست پروداکشن کاربردی با حضور مدرس توانمند جناب آقای دکتر قاسم علی پور در محل انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان البرز برگزار گردیید .[…]

برگزاری کارگاه گزارش نویسی و نکات حقوقی

برگزاری کارگاه گزارش نویسی و نکات حقوقی

اولین جلسه از کارگاه آموزشی گزارش نویسی و نکات حقوقی در مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۷ با حضور همکاران .و علاقمندان در محل انجمن معمار و شهرساز استان البرز برگزار گردیید .[…]

هیات علمی انجمن صنفی مهندسان معمار وشهرساز استان البرز رسما فعالیت خود را آغاز کرد

هیات علمی انجمن صنفی مهندسان معمار وشهرساز استان البرز رسما فعالیت خود را آغاز کرد

هیات علمی انجمن با هدف ارایه خدمات علمی و پژوهشی حوزه معماری و شهرسازی به سازمانها و ارگانهای مختلف استان البرز به تصویب هیات مدیره انجمن رسید هیات مدیره انجمن در جلسه روز دوشنبه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۷ پذیرای اعضای منخب هیات علمی بود تا احکام مربوط به ایشان اعطاء گردد اعضاء منتخب هیات علمی به شرح ...[…]