سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

پرسشنامه طرح راهبردی

با عنایت به اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر خوسف با مجوز شماره ۳۵/۴۲/۵۱۸۲ مورخ ۹۷/۰۱/۳۰ دفتر امور شهری و شورای اسلامی استانداری در نظر دارد نسبت به تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری با افق ۲۰ ساله اقدام نماید،لذا از کلیه اساتید-اندیشمندان-نخبگان و افراد صاحب نظر درخواست می شود در جهت هرچه بهتر ...[…]

شهرداری خوسف سه شنبه 10 مهر 1397

زیرسازی و آسفالت خیابان های امام خمینی (ره) ۱۵ و جنب اورژانس و فنی حرفه ای انجام شد

زیرسازی و آسفالت خیابان های امام خمینی (ره) ۱۵ و جنب اورژانس و فنی حرفه ای انجام شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری خوسف در راستای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری خوسف در سطح شهر عملیات زیرسازی آسفالت خیابان های فوق الذکر به جهت سهولت در تردد شهروندان توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری خوسف انجام شد . از اوایل تیرماه عملیات تهیه و پخش مصالح و تسطیح و آب پاشی و کوبیدن ...[…]

شهرداری خوسف دوشنبه 29 مرداد 1397