سه شنبه، 28، خرداد، 1398 | Tuesday، 18 June، 2019

آموزشی- طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی قوچان (موشن گرافی)

آموزشی- طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی قوچان (موشن گرافی)

کلیپ شماره اول: معضل ترافیک قوچان تهیه شده در روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری قوچان http://quchan.ir/wp-content/uploads/2018/12/ترافیک-قسمت-اول.mp4 سایر کلیپ های مرتبط: کلیپ شماره دو: جزئیات طرح یک طرفه سازی خیابان های اصلی[…]

شهرداری قوچان دوشنبه 10 دی 1397

اجرای طرح محله به محله: منطقه باغ صفا

اجرای طرح محله به محله: منطقه باغ صفا

در راستای اجرای طرح محله به محله – دیدار مردمی در منطقه باغ صفا انجام شد. به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری قوچان- طرح محله به محله با حضور نایب رییس محترم شورای اسلامی شهر قوچان جناب آقای زیرک، معاون خدمات شهر آقای قربانی، معاون فضای سب مهندس نیکروح و کارشناسان شهرداری ...[…]

شهرداری قوچان دوشنبه 29 مرداد 1397

مجتمع اقامتی تجاری سوغات قوچان در حال اجراست

مجتمع اقامتی تجاری سوغات قوچان در حال اجراست

مجتمع اقامتی تجاری سوغات قوچان در حال اجراست[…]

شهرداری قوچان دوشنبه 29 مرداد 1397