یکشنبه، 26، خرداد، 1398 | Sunday، 16 June، 2019

برگزاری دوره آموزشی تشریح استانداردهای طراحی و ساخت تاسیسات گردشگری

برگزاری دوره آموزشی تشریح استانداردهای طراحی و ساخت تاسیسات گردشگری

برگزاری دوره آموزشی تشریح استانداردهای طراحی و ساخت تاسیسات گردشگری شرکت کیفیت سازان سبز، عامل تطبیق استانداردسازی درنظر دارد با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان دوره آموزشی « تشریح استانداردهای طراحی و ساخت تاسیسات گردشگری» را برگزار نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتردر خصوص زمان و مکان و هزینه دوره آموزشی کلیک ...[…]

آگهی مجمع عمومی عادی (فوق العاده) نظام مهندسی ساختمان گلستان

آگهی مجمع عمومی عادی (فوق العاده) نظام مهندسی ساختمان گلستان

در اجرای مواد ۵۳ ۵۲ ۵۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اولین مجمع عمومی عادی ( بطورفوق العاده) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در سال ۱۳۹۷ ، نوبت اول در روز شنبه ۹۷/۴/۲ از ساعت ۱۵الی۱۷ در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می گردد .در صورت به حد ...[…]