پنجشنبه، 27، دی، 1397 | Thursday، 17 January، 2019

برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر

برگزاری نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) توسط شهرداری خرمشهر نخستین جشن بزرگ بحار (دریانورد) ............ شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر دوشنبه 24 دی 1397

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر

بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی توسط شهرداری خرمشهر بهسازی پارک غفار نصیری در محله ی مولوی........... دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر دوشنبه 24 دی 1397

رنگ آمیزی و نقاشی نرده های چهارراه آرش

رنگ آمیزی و نقاشی نرده های چهارراه آرش

رنگ آمیزی و نقاشی نرده های چهارراه آرش رنگ آمیزی و نقاشی نرده های چهارراه آرش ..... دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر دوشنبه 24 دی 1397

عملیات اجرایی احداث پارک محله ای بوستان توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی احداث پارک محله ای بوستان توسط شهرداری خرمشهر

عملیات اجرایی احداث پارک محله ای بوستان توسط شهرداری خرمشهر عملیات اجرایی احداث پارک محله ای بوستان ........... چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر جمعه 21 دی 1397

طرح تفکیک زباله از مبدا در خرمشهر اجرایی می شود

طرح تفکیک زباله از مبدا در خرمشهر اجرایی می شود

طرح تفکیک زباله از مبدا در خرمشهر اجرایی می شود در چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر ........... یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر سه شنبه 18 دی 1397

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر

برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات سرعتی ویژه آتش نشانان شهرداری خرمشهر نخستین دوره آموزشی امداد و نجات.......... دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر سه شنبه 18 دی 1397

بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان

بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان

بازدید شهردار خرمشهر از کوی ارمغان و استماع مشکلات شهروندان داود دارابی شهردار خرمشهر به همراه ریاست کمیسون .......... سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر سه شنبه 18 دی 1397

نصب اِلمان مدادهای رنگی در فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر

نصب اِلمان مدادهای رنگی در فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر

نصب اِلمان مدادهای رنگی در فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر المان مدادهای رنگی چوبی ........ سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷[…]

شهرداری خرمشهر سه شنبه 18 دی 1397